Tuesday, 6 December 2011

Pengajaran Dan Pembelajaran

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 6

Matapelajaran : Bahasa Melayu
Tarikh : 7 April 2011
Masa : 9.10 am - 10.10am (60minit)
Tahun : 6 Cempaka
Bil Murid : 35orang
Tema : Sejarah
Tajuk : Kembara Sejarah
Nilai Murni :   i. Bekerjasama
ii. Hormat-menghormati
iii. Patriotisme
Objektif : Pada akhir pembelajaran ini murid dapat;
i. Murid dapat menyumbangkan dua isi daripada lima isi perwatakan laksamana Cheng Ho secara berkumpulan
ii. Murid dapat membina ayat dengan menggunakan lima daripada tujuh kata penguat di dalam buku teks .
iii. Murid dapat membina sekurang-kurangnya satu rangkap pantun bertemakan Pelayaran Laksamana Cheng Ho secara berkumpulan
Fokus Utama :
1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai..
Aras 3
i. Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan secara analitis.
Fokus Sampingan :
10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah menarik dan bermakna.
Aras 3
Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang,tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat , indah dan menarik.
Kemahiran Bernilai Tambah : kemahiran Berfikir :-
i .Merumus
ii. Mengenal pasti idea utama
iii. Membanding beza
Kecerdasan Pelbagai
i. Interpersonal
ii. Verbal-linguistik kaedah penggabungjalinan dan teknik perbincangan
Tatabahasa : Kata penguat belakang, kata penguat hadapan
BBM : Teks, Video,Lembaran Kerja
Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah mendengar cerita tentang Sejarah Melaka dan Laksaman
     Cheng Ho
                            Murid tahu mencipta pantun dan murid tahu rima pantun.
Langkah
Isi Pelajaran
Kaedah Penyampaian
Catatan
Set induksi
5 minit
         1.   Guru berbual-bual dengan murid tentang perlabuhan negeri Melaka sebagai perlabuhan interpot.
       2. Guru Mempertontonkan Video gambaran perlabuhan negeri Melaka.
1.1 guru bertanya murid samaada mereka pernah mendengar sejarah Melaka ataupun tidak.
1.2 guru menceritakan tentaang keagungan dan kemasyuran Melaka pada suatu ketika dahulu.
1.3 guru menceritakan lambakan pedagang dari Negara asing dan bahasa melayu sebagai bahasa lingua franca
-china
-portugis
-Arab
1.4 Guru menceritakan tokoh pedagang yang terkenal turut datang
- Laksamana Cheng Ho
Tayangan video menggunakan Notebook dan LCD
Nilai :
Patriotisme
Langkah 1
10 minit
1. guru menggunakan teks dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6 halaman 128
2. Murid menjawab secara lisan
1.1 guru meminta seorang demi seorang murid membaca kuat teks dan guru membetulkan kesalahan dalam pembacaan murid.
1.2 Guru meminta semua murid membaca teks secara bersama-sama.
1.3 guru meminta murid menjelaskan apa yang mereka fahami melalui teks yang dibaca.
1.4 guru menjelaskan bahawa kata penguat hadapan dan penguat belakang digunakan untuk menegaskan lagi maksud sesuatu ayat.
-sangat
-amat
-lah
1.5 guru meminta murid mnyenaraikan kata penguat belakang dan hadapan secara lisan.
Buku teks bahasa melayu tahun 6
Kertas mahjung
Kemahiran Ganerik: Kemahiran Berfikir
teknik perbincangan
Nilai : Hormat-menghormati
Langkah 2
10 minit
1. Murid secara berkumpulan menyenaraikan perwatakan laksamana Cheng Ho dan menyatakan pengajaran yang terdapat dalam teks tersebut.
2.Secara berkumpulan murid membina ayat dengan menggunakan kata penguat yang terdapat didalam buku teks berkaitan dengan perwatakan laksamana Cheng Ho
1.1 guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan. Guru memberi kertas mahjung kepada setiap kumpulan.
1.2 Setiap kumpulan hendaklah menyenaraikan perwatakan Laksamana Cheng Ho, nilai yang bersesuaian dengan teks dan menyatakan kesan perhubungan yang ingin dijalinkan oleh laksamana cheng ho dengan negeri Melaka dalam bentuk lakaran kerangka.
1.3 guru meminta murid-murid di dalam setiap kumpulan membina ayat dengan menggunakan kata penguat yang terdapat didalam teks
1.4 Guru meminta setiap kumpulan menyampaikan hasil perbincangan mereka di hadapan kelas
teknik perbincangan
Nilai: bekerjasama
Langkah 3
20 minit
1. Membina 3 rangkap pantun bertemakan pelayaran laksaman Cheng Ho
1.1 Guru meminta pelajar dalam kumpulan yang sama menghasilkan 3 rangkap pantun bertemakan laksamana cheng ho di atas kertas warna yang disediakan.
1.2 Pantun hendaklah ditulis dengan menggunakan tulisan berangkai
1.3 Guru menyatakan kumpulan yang Berjaya menyiapkan pantun yang terbaik dan cantik akan diberikan token untuk setiap ahlinya.
BBM:
Kertas warna
Pensel warna
Nilai:
Kerjasama
Penutup
5 minit
1. ulasan guru
1.1 guru mengulas semula tajuk pejaran pada hari ini dan menyatakan nilai kerjasama dan persahabatan di antara dua buah Negara dapat memperkukuhkan lagi Negara tersebut dan rakyat akan hidup dalam keadaan selesa.
1.2 Guru menjelaskan bahawa Negara Malaysia mempunyai khazanah yang berharga dan murid-murid bertanggungjawab menjaga khazanah Negara dari di cerobohi.
1.3 Guru menjelaskan bahawa murid-murid perlu menjalinkan hubungan baik sesame sendiri dan bekerjasama.
1.4 Guru memupuk semangat dalam diri muri-murid agar melawat Negara asing agar bertambah ilmu di dada.
Kaedah pengukuhanBahasa Melayu Tahun 3

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tahun 3
Hari : Rabu / 20.3.2011
Masa : 10.30 - 12.00
Tajuk : Rumahku syurgaku
Objektif : Diharap murid dapat membina ayat mudah dan lengkap strukturnya


Aktiviti :
1. Penerangan tentang arahan dalam soalan.
Perkara penting yang perlu dititikberatkan ialah aktiviti. Kedua ialah ayat lengkap.
Aktiviti bermaksud segala perlakuan yang dilakukan dalam gambar.
Untuk kemudahan pembahagian aktiviti dalam gambar, sila bulatkan lima aktiviti yang terdapat dalam gambar. Ini dilakukan kerana soalan mengarahkan kita membina 5 ayat.

2. Menyatakan aktiviti atau kata kerja dalam gambar :
a. Bulatan 1 kata kerjanya ialah membaca.
b. Bulatan 2 kata kerjanya ialah menyuap.
c. Bulatan 3 kata kerjanya ialah bermain.
d. Bulatan 4 kata kerjanya ialah menonton.
e. Bulatan 5 kata kerjanya ialah bercakap.

3. Membina ayat lengkap berdasarkan kata kerja yang telah dinyatakan.
Perhatian : Ayat lengkap bermaksud ayat yang mempunyai
Subjek dan pradikat. Subjek adalah benda dan pradikat ialah cerita kepada benda.
Contoh ayat : Ayah sedang membaca surat khabar.
Ayah {subjek}
sedang membaca surat khabar {pradikat}

4. Ayat-ayat lengkap yang dibina :-
1. Ayah sedang membaca surat khabar.
2. Emak sedang menyuap nasi kepada adik.
3. Abang dan adik sedang bermain komputer.
4. Atan dan Abu sedang menonton televisyen.
5. Kakak sedang bercakap di telefon.

5. Murid membaca dan menyalin semula ayat yang telah dibincangkanLagu Tiga Kupang


No comments:

Post a Comment